Miksi vihan kanssa kannattaa olla sinut?

Tämä on vihasarjan osa 2. Osa 1: Näkökulmia vihantunteeseen


Tunnistatko vihan?

Oletko miettinyt, pystytkö tuntemaan vihaa? Mitä viha on? Missä viha kehossasi tuntuu? Miltä se tuntuu? Onko se painava, kevyt, onko sillä muoto? Mitä kehossasi tapahtuu, kun olet vihainen? Mistä tiedät, että tietty tuntemuksesi on vihaa?

Kenties tunnistat itsestäsi ketjun Turhautuminen – Nöyryytys – Ärtymys – Kateus – Raivo.

Tuntuuko viha poltteena tai paineena? Mistä tiedät, että tunnet vihaa?

Nykyisessä kulttuurissa tunteiden ilmaiseminen on lähes kiellettyä: tunteet pyritään tukahduttamaan ja toimimaan ensi sijassa järjen ja logiikan perusteella. Vihan tunteminen on kuitenkin ollut tärkeää ihmisen kehitykselle jo pari miljoonaa vuotta: viha on tuonut voimaa puolustautua uhkia vastaan. Edelleenkin vihan tehtävä on toimia puolustuskeinona. Siksi sen tunteminen on luonnollista ja vaistomaista – ja kaikki tuntevat sitä ainakin toisinaan.

Viha nousee usein juuri turhautumisen ja nöyryytyksen tunteiden kautta.

Miten voit tunnistaa vihan?

Miten saat selville, miltä viha tuntuu, jos et vielä tiedä? Miten voit tunnistaa vihan?

Tunnistatko vihantunteen itsessäsi?

Kuvittele tilanne, jossa olet tuntenut turhautumista. Tilanne voi liittyä esimerkiksi työhösi, opiskeluun, perheeseen tai ystäviin: tilanne, jossa asiat eivät ole menneet kuten olisit halunnut. Kuvittele, miltä turhautuminen on tuntunut.

Mieti sen jälkeen, miltä on tuntunut tuntea itsesi nöyryytetyksi, koska et ole pystynyt ratkaisemaan turhautumista aiheuttanutta tilannetta.

Sen jälkeen pohdi, millä tavalla pystyit ratkaisemaan tilanteen: miltä tuntui, kun pohdit ratkaisua. Ratkaisu saattoi olla esimerkiksi keskustelu, väittely tai vain tilanteesta poistuminen.

Pohdiskellessasi asiaa muutaman kerran tällä tavalla eri tilanteiden kautta alat saada kiinni siitä, miltä viha (ärtymys) tuntuu. Älä anna periksi: et välttämättä tunnista tunnetta heti. Jatka harjoittelua.

Tunnistamisen jälkeen voit hyväksyä vihasi ja sen jälkeen purkaa sitä toisia vahingoittamatta

Viha on jokaisen oikeus – toisen vahingoittaminen ei

Jokaisella ihmisellä on oikeus vihan tunteisiin. Tämä EI toki tarkoita sitä, että olisi oikeus vahingoittaa muita ihmisiä tai ympäristöä vihaa tuntiessaan. Kun ihminen tiedostaa vihansa ja sen syyt, hänellä ei ole tarvetta vahingoittaa muita sanallisesti eikä fyysisesti. Toisten vahingottamisen tarve juontaa juurensa tunnistamattomasta vihasta tai vihasta, jota ihminen ei hyväksy tai ymmärrä. Koska viha on voimakas tunne, sen tukahduttaminen voi pahimmillaan johtaa räjähdyksiin, joiden aikana ihminen ei tiedä mitä tekee. Tukahdutettu viha voi siis sokaista.

Oletko tuntenut halua vahingoittaa jotakuta toista sanallisesti tai fyysisesti? Monet meistä ovat – et ole siinä yksin. Pohdi siis, miltä viha tuntuu ja miksi haluaisit kohdistaa sen tiettyyn ihmiseen tietyssä tilanteessa. Mieti, miksi vihasi kenties kannustaa sinua loukkamaan toista ihmistä?

Loukkaatko toisia, kun olet vihainen? Miksi?

Viha on voimaa

Kun tunnistat vihan, voit käyttää sitä voimavarana. Puhtaana tunteena viha puhdistaa ja toimii oman tahdon toteuttamisen moottorina. Jotta viha olisi positiivista, se on voitava purkaa sopivaan kohteeseen: vahingon tuottaminen vihapäissään on tuomittavaa ja aiheuttaa lisäksi tunteen purkajalle vahinkoa huonon omatunnon muodossa.

Miksi sitten vihan kanssa kannattaisi olla sinut?

Viha auttaa puolustautumaan. Viha auttaa pitämään toiset ihmiset poissa omien rajojen sisäpuolelta. Viha tuo rohkeutta ja itsenäisyyttä. Viha motivoi toimimaan.

Minulle viha tarkoittaa ennen kaikkea voimaa puolustaa itseäni, eli vihani ilmenee puhtaasti alkuperäisessä evolutionarisessa tarkoituksessaan.

Tunnistettu viha herättää halun puolustautua.

Vihan hyödyntäminen ei tarkoita jatkuvaa toisille huutamista tai möykkäämistä tai tavaroiden paiskomista. Viha on kuitenkin monien toimien taustalla: jos aamulla väsyttää, vihan avulla saan voimaa lähteä liikkelle. Konfliktitilanteessa viha auttaa minua puolustamamaan itseäni ja näkemystäni. Viha auttaa etsimään periksi antamatta oikean reitin vieraassa paikassa. Viha auttaa selviytymään ahdistavassa tilanteessa.

Vihan tunnistamisen jälkeen vihani muuttui taustatekijäksi tai moottoriksi sille, että saan asioita aikaan.

Tunnistettu viha auttaa saamaan asioita aikaan

Viha ei ilmene jokapäiväisessä elämässä muodossa, jonka moni ajattelee sillä olevan, eli punoittavina kasvoina, huutamisena tai lyömisenä. Se on pikemminkin kuin pohjavirtaus, joka kuljettaa minua siihen suuntaan, johon haluan mennä.

Kerro kommentissa oma kokemuksesi tai käsityksesi vihasta!


Vihasarjan osa 1: Näkökulmia vihantunteeseen

Näkökulmia vihantunteeseen

Tämä on vihasta kertovan sarjan osa 1. Osa 2: Miksi vihan kanssa kannattaa olla sinut?


Koska vihaa on usein vaikea hyväksyä itsessään, siitä on vaikea puhua rakentavasti, puhumattakaan parantavasta keskustelusta. Tässä vertailussa kolme näkemystä vihan käsittelyssä: NLP:n, tunnevyöhyketerapian ja henkilökohtainen näkemykseni.

Näkemys vihasta: viha tuo energiaa, mutta sillä on voimaa myös tuhota.

NLP

NLP:n eli neuro-linguistic programmingin kautta voi saada yhden näkemyksen vihasta. NLP tarkoittaa opittavissa olevia tekniikoita, joiden avulla voi ”ohjelmoida itsensä uudelleen”. Lisätietoja voi käydä lukemassa esimerkiksi ystäväni Nunun sivuilta tai NLP-yhdistyksen sivulta.

NLP-vihanhallintatekniikka lyhyesti (esimerkki)

Kuvittele tilanne, jossa suutuit: mitä tapahtui ja koska. Ajattele, että tilanne laukaisi sinussa reaktion, jonka kautta saatoit vahingoittaa itseäsi tai muita. Tiedä, että vaikket pystyisi vaikuttamaan vihan aiheuttajaan, pystyt vaikuttamaan reaktioosi. Kuvittele, miten haluaisit vihasi herättäneen tilanteen kaltaisessa tilanteessa toimia. Kuvittele rauhallisuutesi ja sen seuraukset. Näe kuva itsestäsi vihaisena ja rauhallisena ja peitä vihaisen itsesi kuva rauhallisella itselläsi. Harjoittele muutaman kerran mielikuvan korvaamista – kunnes et enää näe vihaista itseäsi.

Tunnevyöhyketerapeuttinen näkökulma vihaan

Tunnevyöhyketerapeuttinen näkemys vihasta on erilainen kuin NLP:n. Tunnevyöhyketerapian mukaan viha tulee kohdata, hyväksyä vihan olemassaolo, tuntea viha, päästää se pois kehosta. Vihan kohtaamiseen eli tunnistamiseen ja pintaan nostamiseen on erilaisia keinoja, esimerkiksi maalaaminen, menneisyyden tapahtumien käsittely terapiassa ja yleensäkin tunteista puhuminen. Viha voi olla todella syvällä kehossa, eikä sitä ole aina helppo sieltä tunnistaa. Tukahdutettuna viha muuttuu masennukseksi eli kääntyy ihmistä itseään vastaan. Ylikiltti ihminen on tukahduttanut vihansa ja kenties myös muut tunteensa.

Viha poistuu eri ihmisillä eri tavoilla, etsi itsellesi tehokkain. Yleensä tehokkain on vihan purkaminen räjähtävällä fyysisellä harjoituksella, kuten nyrkkeilemällä tai muuten hakkaamalla. Halkojen pilkkominen ja sauvakävely voivat auttaa. Toisilla viha purkautuu myös huutamalla. Huutaa voi vaikka autossa tai veden alla, jos pelkää muualla häiritsevänsä muita ihmisiä.

Vihan purkaminen on terapeuttista, parantavaa. Tunnistamisen, hyväksymisen ja purkamisen kautta viha muuttuu ihmisen käyttövoimaksi, energiaksi. Voimakas viha on pelottavaa ja sen käsittelijä pelkää usein vihan muuttuvan hallitsemattomaksi. Niin ei kuitenkaan käy, kun vihaa lähestytään terapeuttisesti ja hyväksyen. Vihan tukahduttaminen sensijaan voi aiheuttaa hillittömiä, äkillisiä raivokohtauksia ja jopa muistinmenetystä (yleistä vankiloissa olevilla).

Ihmisen olemassaoloon kuuluu erilaisten tunteiden näyttäminen. Ei ole tarkoituskaan olla tunteeton: se on luonnoton olotila. Tunteita tulee olla ja niitä tulee pohtia itsekseen ja yhdessä toisten kanssa, että voi kehittyä ja kasvaa. Elämään kuuluu ylämäki ja alamäki, hyvät ja huonot päivät.

Näkemys vihasta: viha saa kehossa aikaan voimakkaita reaktioita. Niitä kannattaa opetella tunnistamaan.

Henkilökohtainen lähestymistapani

Olin masentunut kaksikymmentä vuotta. Vihainen olin vielä pidempään. Henkilökohtainen näkemykseni vihaan on muodostunut näiden kokemusten sekä hoitajan työkokemuksen kautta.

Tutustuessani tunnevyöhyketerapiaan olen saanut paljon. Olen oppinut itsestäni enemmän kuin viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Toki muutkin asiat kuin vyöhyketerapiaopinnot ovat tuoneet uusia ideoita. Opintojen myöt aloin kuitenkin rakentaa itseäni uudelleen. Sain viimein työkalut alkaa muuttaa sisäänpäin kääntyneen, siihen astikin osittain käyttövoimana toiminut viha puhtaasti käyttövoimaksi, ilman itsevihaa.

Testasin useita NLP:n kaltaisia mentaalisia työkaluja. Niistä on apua, mutta uskon vahvasti, että tunteiden tukahduttaminen on asia, joka sairastuttaa ihmisen. Että fyysisten sairauksien taustalla ovat psyykkiset syyt. Ja että sairastumisen voi estää käsittelemällä traumansa ja tunteensa kehon kautta. En siis usko, että mentaaliset työkalut ovat yksinään riittävä keino.

Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus käsitellä tunteitaan esimerkiksi liikuntaa harrastamalla, maalaamalla, säveltämällä, tekemällä veistoksia. Nuo kaikki ovat kehollisia tunteidenpurkutapoja. Tunteita voi purkaa tietoisesti yhtä hyvin nyrkkeilemällä, hyppimällä trampoliinilla, uimalla kuin juoksemalla. Jokaisella on hieman oma tapansa. Tärkeää on kuitenkin myös puhua tunteista, koska sanoittaminen antaa niille uudenlaisen muodon ja konkretian. Sanoittaminen tuo tunteet näkyvämmiksi ja helpommiksi hyväksyä.

Yhteenveto

Mitä enemmän sinulla on tekniikoita vihan purkuun, sen parempi. Pääasia, että päästät vihan näkyviin turvallisessa ympäristössä, joka tukee sinua tunteiden purkamisessa. Muista kaikki näkökulmat: mentaalinen, kehollinen ja sanallinen. Näiden vällillä jokaisen on mahdollista löytää omanlaisensa tasapaino ja tapa purkaa tunteita.

Näkemys vihasta: huuda itsellesi, se voi helpottaa. Älä pelkää tunteitasi, ne ovat osa sinua.

Vihasarjan osa 2: Miksi vihan kanssa kannattaa olla sinut?

Erityisherkän erillisyys ja samankaltaisuus

Erityisherkän hermosto kuormittuu ympäristön liiallisten ärsykkeiden vaikutuksesta ja pienikin lisästressi voi joskus saada aikaan tarpeen voimakkaalle puolustusreaktiolle, esimerkiksi kokonaan tilanteesta pois vetäytymiselle. Pahimmillaan lisästressi saa aikaan henkisen romahduksen ja pitkittyessään voi aiheuttaa masennusta ja pitkäaikaista ahdistusta tai väsymysoireyhtymän.

pitkäaikainen stressi uuvuttaa

Olen pohtinut, kuinka monella herkällä herkkyyteen liittyy huono itsetunto? Jatkuva epävarmuus, pelko väärien valintojen tekemisestä, itseluottamuksen puute? Itselläni herkkyys tuntui aiemmin ylläpitävän itsetunto-ongelmia: kun olin epävarma, en halunnut kohdata haasteellisia tilanteita, ja kun en kohdannut sopivan haasteellisia tilanteita, en tullut tunteneeksi voittaneeni itseäni ja pysyin epävarmana.

Samoin haasteenani on ollut ihmisten kohtaaminen aidosti, omana itsenäni. Minun on ollut helppo piiloutua vahvan ammatti-identiteetin taakse, piilottaa ihmisyyteni ja inhimillisyyteni ammattillisuuden taakse. Ammatillisuus on tehnyt minusta vahvan, mutta sen taakse piiloutuessani olen myös sivuuttanut kuin huomaamatta inhimillisyyden kokemuksia. Koska piileskelin ja suojauduin, aloin vasta lähes nelikymmenvuotiaana ymmärtää, että olen aidosti vahva myös täysin omana itsenäni, ilman ammatillisuuden kilpeä.

Samalla kun aloin oivaltaa tämän, aloin oivaltaa, miksi olen niin pitkään pelännyt muita ihmisiä.

Ihmispelko on käsittääkseni melko yleistä ja voi aiheuttaa voimakasta stressiä.

Pelko tuntuu usein voimakkaammin silloin, jos mieli ja elimistö ovat jo valmiiksi kuormittuneet – kuten esimerkiksi erityisherkällä tilanne usein on.

Pelkääjällä voi olla tunne siitä, että jos on liian avoin, toinen ihminen pääsee oman ”ihon alle”, liian lähelle, liian nopeasti. Pelkääjä saattaa tuntea suurta epävarmuutta, koska ei tunnu tietävän, missä toinen ihminen alkaa ja missä itse päättyy: kun yhteyden saaminen toiseen on helppoa tai jopa automaattista ja osin tiedostamatonta, se sama yhteys voi aiheuttaa myös pelkoa. Herkkä asettuu usein vaistomaisesti toisten ihmisen ”taajuudelle”, mikä voi olla herkälle pelottavaa ja aiheuttaa halua suojautua. Jos suojautuminen tuntuu vaikealta, se voi aiheuttaa myös pelkoa toista ihmistä kohtaan.

pelko aiheuttaa stressiä ja surua

Ihmispelosta voi kuitenkin päästä tajuamalla konkreettisesti sen, että ihmiset ovat tietyiltä piirteiltään samanlaisia: jokainen ikävöi läheisiä ihmisiään, jokaisella on omia ongelmia, jokainen haluaa tuntea olonsa hyväksi, jokainen haluaa edetä elämässään, jokainen haluaa rentoutua. Siis jokainen ihminen on samanlainen kuin minä itse, eikä häntä siis tarvitse pelätä.

Vaikuttaa yksinkertaiselta…

Uskoin pitkään, ettei kukaan ole sellainen kuin minä. Uskoin olevani ainutlaatuinen ja sen takia yksin maailmankaukkeudessa. Kun hyväksyin ajatuksen siitä, että kyllä, olen todellakin ainutlaatuinen, mutta samalla samanlainen kuin kaikki muut, elämäni alkoi muuttua. Aloin uskoa voivani olla onnellinen, voivani saavuttaa tavoitteeni: pystyväni siihen, mihin aluan pystyä.

jokainen on ainutlaatuinen ja samalla osa kokonaisuutta

Ja kyllä, tuon ymmärtäminen on vaatinut työtä ja aikaa. Olen löytänyt mahtavia ihmisiä tuekseni ja olen heille konkreettisesti elämäni velkaa. Tuntuu myös, että olen heitä moneen kertaan kiitettyäni heille edelleen kiitoksen velkaa. Olen kuitenkin ennen kaikkea elämälleni ja itselleni velkaa onnistua, ja sen velan saan maksettua vain tekemällä parhaani ja pyrkimällä minulle oikeaan suuntaan, välittämättä muiden mielipiteistä. Ei kukaan muu kuin minä itse tiedä, mitä haluan.

Kun aloin ymmärtää, että aiheutin itse oman pelkoni ja ahdistukseni, aloin päästää niistä irti. Kun aloin ymmärtää, ettei kukaan muu voi parantaa minua masennuksesta kuin minä itse, aloin parantua. Kun aloin ymmärtää, että olen erillinen ja samalla osa kokonaisuutta, en enää ollut yksinäinen: vaikka olin yksin, olin samaan aikaan osa jotain minulle tärkeää laajempaa järjestelmää.

Ja kuinka ollakaan: nyt olen oivaltamassa, mikä merkitys minulle on sillä, minkälaisilla ihmisillä ympäröin itseni.

Minkälaisten ihmisten seurassa vietät aikaa?

Elämä on merkillistä. Olen matkannut pimeydestä kohti valoa pitkän aikaa. Vasta nyt alan ymmärtää, mikä merkitys on sillä, keskitynkö miettimään toivottavia vai ei-toivottavia asioita.

Vasta nyt alan hiljalleen oivaltaa, että MINÄ teen tulevaisuuteni, ja teen sen sellaiseksi kuin haluan.

Minun vain pitää tietää, MITÄ HALUAN.

That is the question 😉

Siankärsämö lääkeyrttinä

Siankärsämö

Lat. Achillea millefolium, rohdosnimi Suomessa siankärsämön lehdet Millefolii folium, Millefolii herba, kukat Millefolii flos

Suomessa siankärsämöä kutsutaan kansanomaisesti myös pyörtänöpöllöksi, pellonvanhimmaksi ja akantupakiksi. Siankärsämöllä on pitkä historia lääkekasvina: sitä on käytetty jo muinaisessa Egyptissä sekä Intian ayurvedalääkärien toimesta.

Jos tunnet yhtään Suomessa kasvavia kasveja, tiedät luultavasti, miltä siankärsämö näyttää. Monivuotinen, varreltaan tukeva valko- tai punakukkainen siankärsämö voi kasvaa yhtä hyvin pihoilla kuin pelloilla tai joutomailla. Lisätietoa siankärsämön historiasta ja tunnusmerkeistä löydät esimerkiksi Wikipediasta.

siankärsämö

Vaikuttavat aineet

Siankärsämöstä on löydetty 120 eri ainesosaa. Koostumus eri kannoissa vaihtelee suuresti. 0,2-1,4% siankärsämöstä on haihtuvaa öljyä. Euroopan farmakopean mukaan siankärsämön tulee sisältää vähintään 0,2% öljyä, josta 0,02% kamatsuleenia.

Siankärsämö sisältää muun muassa beetapineeniä, kamferia, karyofylleeniä sekä kumariineja ja erilaisia happoja, kuten salisyylihappoa. Lisäksi siinä on sokereita ja monia aminohappoja, kuten asparagiinia, alaniinia, leusiinia ja lysiiniä. Lisäksi siankärsämö sisältää syanogeenisia glukosideja, tyydyttymättömiä rasvahappoja, parkkiaineita, foolihappoa ja C-vitamiinia.

siankärsämö

Vaikutus

Siankärsämö alentaa ruumiinlämpöä ihmisen ollessa kuumeinen sekä emäksisten aineosiensa ansiosta myös verenpainetta. Se myös viilentää ja hikoiluttaa, supistaa ihoa ja limakalvoja, irrottaa limaa, kiihdyttää aineenvaihduntaa, parantaa ruoansulatusta ja ruokahalua sekä lisää sapen eritystä. Siankärsämö myös suojelee maksaa myrkyiltä.

Siankärsämö lisää virtsaneritystä ja monet sen ainesosat kuten atsuleenit ehkäisevät tulehduksia. Atsuleeni edistää lisäksi haavojen paranemista, proatsuleeni taas poistaa turvotusta ja estää tulehduksia. Siankärsämön sisältämä eugenoli lievittää kipua. Lisäksi siankärsämö ehkäisee verenvuotoja ja estää veren hyytymistä: ”kasvi tyrehdyttää liiallista verenvuotoa, toisaalta virkistää puutteellista ääreisverenkiertoa ja edistää laskimoverenkiertoa.” (Piippo, osa 4, s. 113.) Siankärsämö poistaa nestettä [on diureettinen] sekä laukaisee sisäelinten kouristuksia.

Siankärsämö ehkäiseen monenlaisten bakteerien ja myös sienten kasvua. Se rauhoittaa keskushermostoa, eli sillä on samanlaisia vaikutuksia kuin kamomillalla.

siankärsämö

Käyttö

Siankärsämön lehdistä ja kukista, joskus myös varresta voidaan valmistaa

 • teetä
 • tinktuuraa
 • mehua
 • kapseleita
 • hauteita
 • kylpy- ja kurlausvettä
 • siankärsämöviinaa
 • siankärsämöä voi käyttää myös salaattina, lisätä keittoon tai käyttää mausteena
siankärsämö

Siankärsämö vaikuttaa kamomillan tavoin ruoansulatuselimiin ja sopii siksi käytettäväksi erilaisiin ruoansulatushäiriöihin, mahahaavan hoidoksi sekä maksa- ja sappivaivoihin. Se sopii myös ikenien hoitoaineeksi.

Siankärsämöä kutsutaan naisten yrtiksi, koska sillä voidaan vaikuttaa kuukautiskiertoon: hoitaa epäsäännöllisiä kuukautisia, lievittää kuukautiskipuja, tulehduksia tai helpottaa vaihdevuosioireita. Näihin vaivoihin siankärsämöä käytetään usein teenä.

Siankärsämö toimii usein hiostavana ja kuumetta alentavana ainesosana perinteisissä flunssarohdoissa, jotka sisältävät lisäksi punahattua, seljakukkkaa, inkivääriä ja minttua. Siankärsämö auttaa myös migreeniin, yskään ja astmaan sekä vähentää sädehoidon sivuvaikutuksia. Verenpainetta alentavana sen avulla voidaan laskea veritulppariskiä.

Ulkoisesti siankärsämöä voidaan käyttää esimerkiksi suonikohjujen hoitoon, peräpukamiin, haavoille ja muille ihorikoille kuten myös paleltumille ja akneen. Siankärsämöä voi käyttää aurinkovoiteena ja vähentää liiallista hiustenlähtöä. Kylpyvedessä kasvi rentouttaa.

Siankärsämöä käytetään myös homeopatiassa. Siellä sillä hoidetaan pääasiassa verenvuotoja. Siankärsämöä voi käyttää myös kasvien lannoitteena.

siankarsamo

Varoitukset

Suuret annokset voivat aiheuttaa päänsärkyä ja huimausta (verenpaineen laskun takia). Kasvin koskettaminen voi aiheuttaa allergiareaktioita. Sisäinen käyttö voi lisäksi aiheuttaa ihottumaa tai tehdä ihon valonaraksi. Siankärsämöä ei pidä käyttää verta vuotaviin haavoihin tai raskauden aikana (tujoni aiheuttaa keskenmenoriskin).

([Suluissa] olevat asiat tekstissä ovat omia selvennyksiäni)

Lopuksi:

Kirjoitin tämän, koska verkosta löytyy minusta turhan vähän järkevää, lääketieteeseen pohjautuvaa tietoa fytoterapiavalmisteista ja niiden käytöstä. Kasvilääkkeet ovat kuitenkin nekin lääkkeitä, aivan kuten apteekista saatavat synteettiset vastineensa. Luontaislääkkeiden osaajat, olkaa eri mieltä, jos on huomautettavaa!

Olen päätynyt valmistamaan itse siankärsämötuotteeni: kesäisin teen tarvittaessa teetä tuoreesta siankärsämöstä, olen tehnyt myös siankärsämöuutteen liottamalla siankärsämöä alkoholissa. Sopivan annostuksen olen löytänyt kokeilemalla. Olen myös luonnollisesti huomannut tarvittavan annostuksen vaihtelevan sen mukaan mitä muuta teen: mitä syön ja juon, miten liikun, miten paljon lepään, onko stressiä, mikä vaihe kuukautiskierrosta on menossa jne. En käytä siankärsämöä säännöllisesti, ainoastaan tarvittaessa. Muistan myös aina käyttöä harkitessani huomioida muut käyttämäni lääkkeet tai lääkkeita vastaavat valmisteet (kuten synteettiset vitamiinit).

siankarsamo

Muista myös, ettei samaa kasvia pidä käyttää kauaa: enintään kaksi viikkoa kerrallan, jos sillä on selviä lääkinnällisiä vaikutuksia. Tämä siitä syystä, ettei useimpien kasvien pitkäaikaisvaikutuksia tunneta. “Ruokahaluttomuus, voimattomuus ja erilaiset epämääräiset vaivat voivat olla oireita alkavasta myrkytyksestä” (Piippo, Luonnon lääkeyrtit 1, s. 198). Lisäksi eri kasvit saattavat vaikuttaa ihmisiin eri tavoilla.

Lähteet:

Salamamudra (vajrapradama)

Mudrat ovat joogien ammoisista ajoista käyttämiä tekniikoita. Tässä kerron salamamudrasta eli vadjapradama mudrasta. Vadjapradama (sanskriittia) tarkoittaa timanttia tai salamaa ja mudra sinettiä – eli yhdistettynä hellittämättömän uskon sinettiä.

Salamamudralla saa lisää itsevarmuutta ja rohkeutta. Sitä voi käyttää niin usein kuin tuntee sitä tarvitsevansa, vaikka joka päivä.

Salamamudra on helppo tehdä:

salamamudra eli vadjapradama mudra
 • Laita sormet hellästi ristiin pitäen kämmenet avoimina
 • Nosta peukalot suoraan ylös
 • Aseta kätesi kevyesti rinnan keskelle
 • Tunne hengityksesi ja sydämesi lyönnit käsiesi alla

Ho’Oponoponoon yhdistettynä mudra on kokemuksen mukaan tehokas tapa rauhoittua ja keventää oloa. Anteeksiannnon ja kiitollisuuden tunteet kulkevat salamamudra-Ho’oponopono-harjoituksen jälkeen mukana pidempään ja voimakkaampina.

Mudraa voi käyttää myös hengitysharjoituksen lisänä tai mietiskelyn tukena.

https://www.yogapedia.com/definition/6874/vajrapradama-mudra

Ho’oponopono

Siiis tääääh? Mikä? ….ehkä olen sittenkin kuullut tämän aiemminkin…?

Jos sanan erittelee, se on helpompi lukea: Ho opono pono.

Sana on swahilia. Se on myös nimi havaijilaista alkuperää olevalle harjoitukselle, jonka avulla voi harjoitella anteeksiantoa. Onko sinulla asioita, joita et ole pystynyt antamaan anteeksi itsellesi tai muille? Lue siinä tapauksessa eteenpäin.

Ho’oponoponossa on suomeksi seitsemän sanaa:

Olen pahoillani – Anna anteeksi – Kiitos – Rakastan sinua

Ho’oponopono-harjoituksen tarkoitus on auttaa antamaan anteeksi. Anteeksiannon kautta se poistaa negatiivisuutta ja lisää elämään iloa ja tasapainoa. Harjoitus auttaa pääsemään eroon syyllisyyden taakasta. Se vahvistaa sinua ja antaa rohkeutta kohdata totuuden ja todellisuuden. Mutta ennen kaikkea harjoitus opettaa nauttimaan elämästä juuri nyt, juuri sellaisena kuin elämä nyt on – ja itsestäsi juuri sellaisena kuin olet.

Ho’oponopono-harjoituksen osien tehtävät eriteltynä tarkemmin

Osa 1: Olen pahoillani. Voit olla pahoillasi mistä tahansa, mitä on tapahtunut itsellesi tai muille. Olosi helpottuu ja voit jättää tapahtuneen taaksesi, kun tunnustat tapahtuneen ja tunteesi sitä kohtaan.

Osa 2: Anna anteeksi. Kun pystyt olemaan pahoillasi, voit pyytää anteeksiantoa. Etsit luonnollisesti anteeksiantoa kaikelle, mistä olit ensin pahoillasi. Anteeksiantoa etsimällä pyydät saada anteeksi kaiken tekemäsi, joka on vahingoittanut toisia – olit sitten siitä itse tietoinen tai et.

Osa 3: Kiitos. Osoitat kiitollisuutta kaikesta, mitä sinulle on tapahtunut. Sitä kautta opit arvostamaan isoja ja pieniä asioita elämässäsi. Tämä osa opettaa myös kärsivällisyyttä.

Osa 4: Rakastan sinua. Viimeisessä osassa osoitat rakkautta ja sanot rakastavasi kaikkea elämääsi liittyvää. Tämä osa opettaa sinua rakastamaan kaikkea, joka liittyy sinuun. Voit myös osoittaa rakkautta itseäsi kohtaan.

auringonlasku, ho'oponopono

Opin Ho’oponoponon voiman reilu vuosi sitten Janet Attwoodin vetämässä koulutuksessa. Sittemmin olen käyttänyt harjoitusta viikoittain. Minua ei ole haitannut se, ettei tehosta ole tieteellisiä todisteita: se riittää, että olen henkilokohtaisesti saanut apua harjoituksen tekemisestä.

Suosittelemani Ho’oponopono-harjoittelutapa

Tee ho’oponopono-harjoitus yhdessä joogien tekniikan mukaisen salamamudran eli Vajrapradama mudran kanssa.

Kuvittele sydämesi olevan keskellä rintakehääsi. Sijoita mielessäsi sydämen sisälle itsesi tai joku muu henkilö tai tapahtuma, jolle haluat antaa anteeksi. Pidä mielikuva mielessäsi samalla kun asetat kätesi mudra-asentoon ja toistat käsiä paikallaan pitäen Ho’oponoponon kokonaisuudessaan niin monta kertaa kuin haluat. Helpointa minusta on päättää harjoituksen kestävän tietty aika (useimmiten minuutteja) ja laittaa kello soimaan tämän tietyn ajan kuluttua.

Jos mietiskelet, suosittelen yhdistämään mietiskelyn tähän harjoitukseen. Voit mietiskellä ennen harjoitusta ja/tai sen jälkeen – miten itsestäsi parhaalta tuntuu.

Päivän tehtävien listaaminen (placemat)

Placemat- eli tablettitekniikkaa käytetään useimmiten aamuisin. Halutessasi voit myös suunnitella seuraavan päivän edellisenä iltana. Itse käytän molempia tapoja tarpeen mukaan.

Valmistelut:

Ota paperi, jonka jaat pystysuuntaan keskeltä kahtia. Kirjoita sen päivän päivämäärä vasempaan yläkulmaan. Sen alle piirtämäsi viivan vasemmalle puolelle kirjoita: ”Asiat, jotka aion tehdä tänään”. Piirtämäsi viivan oikealle puolelle kirjoita: ”Asiat, joiden eteen toivon maailmankaikkeuden/jumalan työskentelevän tänään” (valitse elämänkatsomukseesi sopivin sana tähän kohtaan).

Halutessasi voit kirjoittaa molempien otsikoiden alle kellonajat tai jakaa päivän muuten osiin. Voit myös tulostaa alta löytämäsi valmiin lomakkeen.

Mitä kirjoitat ”Asiat, jotka aion tehdä tänään”-otsikon alle?

 • lyhyen, järkevän, määrätietoisen listan asioista, jotka ovat juuri tänään ajankohtaisia
 • tämä ei sisällä asioita, jotka olisi pitänyt tehdä eilen tai viikko tai kuukausi sitten, vaan vain asioita, jotka aiot tehdä tänään
 • tämä ei sisällä asioita, joita joku muu haluaa sinun tekevän
 • kirjoita tekemistä vain niin paljon, että ehdit varmasti tehdä kaiken saman päivän aikana

Mitä kirjoitat ”Asiat, joiden eteen toivon maailmankaikkeuden/jumalan työskentelevän tänään”- otsikon alle?

 • kaikki asiat, jotka eivät mahdu edellisen otsikon alle
 • asioita, joita et ehdi tai pysty tekemään päivässä
 • asioita, joita et pysty tekemään juuri nyt, mutta jotka pitäisi tehdä

Miksi käyttäisin tätä tekniikkaa?

Kun suunnittelet päivän tehtäväsi etukäteen, otat tietoisesti vastuun vain tehtävistä, jotka tiedät saavasi valmiiksi päivän aikana. Keskityt niihin. Sinun ei tarvitse murehtia tekemättömistä töistä: olet jättänyt ne kaikki maailmankaikkeuden tehtäväksi.

Huomaat, että tehtävien asioiden listalla olevien asioiden tekeminen on sinulle helppoa, koska

 • keskityt tietoisesti tiettyihin asioihin
 • vapauduit liiasta vastuusta antamalla suurimman osan vastuusta maailmankaikkeudelle
 • et enää kompastele ajanpuuteeseen, koska teet vain asioita, joiden tekemiseen sinulla on aikaa
 • tehtävien asioiden listalla olevien asioiden tekeminen tuntuu hyvältä

Huomaat, että osavastuun siirtäminen maailmankaikkeudelle/jumalalle helpottaa oloasi. Huomaat, että osa maailmankaikkeuden vastuulle laittamistasi asioista ei myöhemmin vaadikaan sinulta ponnisteluja: asiat alkavat tapahtua kuin itsestään.

Placemat-tekniikka kuuluu Abraham-Hicks-tekniikoihin (linkki englanninkielinen).

placemat-2

Passion Test – löydä elämäsi tarkoitus

passion test - elämäsi suunta

 

 

Olen saanut Passion Test – sertifikaatin. Se tarkoittaa sitä, että minulla on ilo ja kunnia saada jatkossa auttaa ihmisiä uudella tavalla.

facilitatorPassion test:n avulla kuka tahansa voi saada selville itselleen tärkeimmät sisäisen palon sytyttävät asiat eli itselleen tärkeimmät intohimot. Passion test:n prosessi on yksinkertainen, mutta tarjoaa tämän lisäksi myös kokreettisia työkaluja näiden sisäisten intohimojen toteuttamiseksi.

Passion test:n voi tehdä joko muutaman ihmisen työpajassa tai kahden keskisten tapaamisten avulla.

 

Passion test – löydä elämäsi tarkoitus

Tietosuoja

GDPR: General Data Protection Regulation, tietosuoja-asetus

#tietosuoja-asetus, #tietosuojaseloste, #EU, #laki, #tietosuojaEU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Se edellyttää kaikilta yrityksiltä tietosuojalausunnon tekemistä. Dokumentista tulee käydä ilmi, mitä tietoja asiakkaista kerätään, miten ja miksi niitä kerätään, sekä kuinka kauan tietoja säilytetään. Dokumentti määrittelee usein myös asiakkaan oikeudet (henkilötietolain 523/1999 10§ mukaan).

Tietosuoja-asetus selkeyttää asiakkaan oikeuksia ja yrityksen velvollisuuksia. Sen ensisijainen tarkoitus on turvata asiakkaan henkilötiedot sekä saada yritykset tekemään suunnitelma tietomurron varalta. Etukäteissuunnittelu nopeuttaa murron havaitsemista ja murron kohteeksi joutuneille asiakkaille tiedottamista.

Lue Miracuran tietosuojalausunto.