Miracura

Vyöhyketerapia

Mitä vyöhyketerapiahoidossa tehdään ja miksi?

Tunnevyöhyketerapeuttisen (TVT) hoitokerran pituus on puolestatoista kahteen tuntia. Hoitokerta alkaa aina kestoltaan hieman vaihtelevalla haastattelulla, jonka jälkeen seuraa kehollinen hoito eli kevyt, kivuton hieronta hierontapöydällä.

Miracurassa tehdään myös modernia vyöhyketerapiaa (MVT) asiakkaille, joilla ei ole psyykkisiä haasteita ja jotka haluavat tulla hoitoon rentoutumaan tai hoidattamaan tiettyä kipupistettä. Moderni vyöhyketerapia eli kehohoito ilman haastattelua kestää noin tunnin.

Haastattelu

Haastattelu on tärkeä osa tunnevyöhyketerapeuttista hoitoa, koska tunnevyöhyketerapiassa pyritään nimensä mukaan saamaan aikaan oivalluksia myös tunne-elämän puolella. Haastattelu

  • keskittyy täysin nykyhetkeen ja siihen johtaneisiin tapahtumiin TAI
  • kartoittaa nykyhetken valossa ihmisen koko elämänkaarta

Jokaisella hoitokerralla kehon hoito perustuu sen hetkiseen hoidettavan tilanteeseen ja vointiin, siksi nykyhetken kartoittaminen on joka kerralla välttämätöntä.

Kehon hoito

Keholle tehtävä TVT-hoito on hierontaa, joka tehdään useimmiten sormilla painamalla. Hieronta ei ole kivuliasta. Ensimmäisillä hoitokerroilla käsitellään usein vain käsiä ranteesta sormenpäihin ja jalkoja nilkasta varpaiden päihin. Hoitoon sisältyy usein myös kehon merkkien tarkkailu: vyöhyketerapeuttia kiinnostaa, onko hoidettavan iholla selvästi erottuvia merkkejä, kuten luomikeskittymiä, ihottumaa, lämpö- tai värieroja.

Jos asiakkaalla on jokin kipukohta, sitä voidaan hoitaa suoraan kipukohdasta, elleivät kehon merkit ja/tai asiakkaan kertomus estä sitä.

Hoidon lähtökohdat ja periaatteet

Vyöhyketerapia on lääketieteellistä hoitoa täydentävää hoitoa: se on parhaimmillaan ennaltaehkäisevänä ja lääketieteellisen hoidon jälkeen kuntoutusta tukevana hoitona. Vyöhyketerapialla ei voi hoitaa sairauksia, joita hoidetaan samaan aikaan lääketieteellisin keinoin. Hoidon vaikutuksena tosin saattaa olla lääketieteen keinoilla hoidossa olevan sairauden oireiden helpottuminen kehon kaikkien toimintojen tasapainottumisen kautta.

Vyöhyketerapia on ihmistiedettä: se perustuu ihmistieteelliseen tieteenfilosofiaan ja tutkimusmetodiin. Vyöhyketerapeutti saa hoitoon vaadittavan tiedon suoraan tutkimuskohteesta eli asiakkaalta, johon hoito myös kohdistuu. Vyöhyketerapeutti pyrkii ymmärtämään ilmiöitä, lääketiede taas luonnontieteenä pyrkii etsimään yleisiä lainalaisuuksia, joiden avulla havaittuja ilmiöitä voitaisiin selittää.

Vyöhyketerapia tukee elimistön itsesäätelyjärjestelmää

Vyöhyketerapian periaatteiden mukaan oireiden kokonaisuus ilmentää häiriötä elimistön säätelyjärjestelmässä. Tästä syystä kaikki oireet, olivat ne sitten fyysisiä, psyykkisiä tai mentaalisia, on otettava huomioon. Vyöhyketerapeutti pyrkii ensisijaisesti tukemaan asiakkaan elimistön itsesäätelyjärjestelmää, eli tasapainottamaan elimistön toimintoja. Tärkeä periaate on myös prosessiajattelu: elämä on prosessi, johon kuuluu eri vaiheita, eli jokaisella ihmisellä on historia.

Vyöhyketerapeutin opinnoista

Vyöhyketerapeutin opinnot

Tunnevyöhyketerapeutin perusopinnot kestävät useimmiten lyhimmillään kolme vuotta. Valmistuminen edellyttää myös riittävää osaamista peruslääketieteessä, muun muassa anatomian ja fysiologian osaamista sekä tietoa erilaisista sairauksista. Erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa.

Yhteistyö lääkärin kanssa

Suomen lain mukaan ainoastaan lääkäri saa tehdä diagnoosin, määrätä lääkkeitä tai tutkimuksia tai parantaa sairauksia. Siksi on tärkeää muistaa, että vyöhyketerapeutin tehtävä on ohjata asiakas tarvittaessa lääkärin hoitoon. Miracurasta ohjataan asiakas tarvittaessa myös ravitsemusneuvojan tai muun ammattilaisen hoitoon.

Siirry sivun alkuun
%d bloggaajaa tykkää tästä: